Totta vai tarua - myyttejä kuntatyöstä

Kunnissa tienaa huonosti. Siellä työskentelee keski-ikäisiä harmaapukuisia miehiä, jotka ovat tyytymättömiä työhönsä.

Vai eikö? Kunta-alalla työntekijä tienaa ihan mukavasti, nauttii eduista ja viihtyy niin hyvin, että suosittelee työpaikkaansa kaverilleenkin.

Totta vai tarua? Lue myytit kuntatyöstä ja ylläty.

Kunta-alalla tienaat huonosti.

Tarua. Kunta-alan keskimääräinen kokonaisansio oli vuonna 2016 3137 euroa kuukaudessa. Palkkataso on kilpailukykyinen yksityiseen sektoriin verrattuna. Useat kunnat palkitsevat hyvistä työsuorituksista myös erilaisin kannustelisin.

Kunta-alalla on työsuhde-etuja.

Totta. Ajan tasalla oleva palkkausjärjestelmä ja etuudet, kuten esimerkiksi lakisääteistä pidempi vuosiloma.

Kuntatyöntekijät ovat keski-ikäisiä harmaapukuisia miehiä.

Tarua. Kunta-alalla työskentelee kaikenikäisiä naisia ja miehiä. Vuonna 2016 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45 vuotta. Neljä viidesosaa henkilöstöstä on naisia.

Kunta mahdollistaa sinulle vakaan työuran.

Totta. Yksi kuntatyöpaikkojen vahvuuksista on hyvä palvelussuhdeturva.

Kunta-ala tarjoaa vain määräaikaisia työsuhteita.

Tarua. Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli vuonna 2016 noin 21 % henkilöstöstä. Vakinaisia oli 78 %.

Kunta-ala tarjoaa mahdollisuuksia korkeakoulutetuille.

Totta. Kunnissa ja kaupungeissa työskentelevistä viidesosa on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon.

Kunta-ala tarjoaa työtä, jolla on merkitystä.

Totta. Kunta-alan ammateissa voi työskennellä mm. terveyspalveluissa, lasten päivähoidossa, vanhustenhuollossa, opetustehtävissä tai kulttuuri- ja liikuntapalveluissa. Voit olla mukana myös turvaamassa kuntalaisille veden ja energian saantia tai huolehtimassa viihtyisästä ja toimivasta elinympäristöstä. Merkitystä ei tarvitse hakea kaukaa.

Kunta-alan työntekijät ovat tyytymättömiä työhönsä.

Tarua. Kolme neljästä kuntatyöntekijästä suosittelee työnantajaansa muillekin

Kunta-alalla on vaikea edetä.

Tarua. Kunta-ala tarjoaa mahdollisuuden rakentaa oman näköinen ura yhden työnantajan palveluksessa. Mahdollisuudet tehtäväkiertoon ovat hyvät, sillä työpaikan vaihtaminen kunnasta toiseen tai työtehtävästä toiseen on joustavaa. Tällaisessa tilanteessa työntekijä säilyttää esimerkiksi saavutetut vuosilomaoikeutensa tehtyjen työvuosien osalta.

Kunta-alalla työskentely edellyttää korkeakoulututkintoa.

Tarua. Kunta-alalle voi opiskella ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.
Kuntien tehtävissä on yli 7 000 eri ammattinimikettä, joten tarjolla on hyvinkin eripituisia koulutuksia vaativia tehtäviä.

Kunnissa ei panosteta työviihtyvyyteen.

Tarua. Useissa kunnissa työajat joustavat, johtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja kouluttautumiseen kannustetaan.